Przetargi - archiwum

Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu w Domu Nauczyciela przy Zespole Szkół w Zarzeczu

ZO.I.223.21.2014                                                                             Nisko, dnia 21.11.2014 r. 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu w Domu Nauczyciela przy Zespole Szkół w Zarzeczu.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,                       ul. Kościuszki 1a,37 – 400 Nisko.   

II. Tryb zamówienia:  Rozpoznanie cenowe.      

 III. Zakres robót: Zakres robót został ujęty w załączniku do pobrania.

Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a,  37 - 400  Nisko, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się do 22  grudnia 2014 roku.              

V. Termin złożenia oferty:  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  2.12.2014 r.  do godz. 900  w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku  ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko.  Formularz oferty do pobrania w załączeniu.

VI. Otwarcie ofert:  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a  w dniu 2 grudnia  2014 r.  o godz. 900

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                                 Kierownik ZOEASiP w Nisku

                                                                                                     mgr Alicja Krawiec

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2014 roku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2014 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1555
21 listopada 2014 09:53 (Alicja Krawiec) - Opublikowanie dokumentu.
21 listopada 2014 09:52 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
21 listopada 2014 09:51 (Alicja Krawiec) - Dodanie załącznika [przedmiar_robot_krasny_dom_nauczyciela.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)