Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników oraz utwardzenie pobocza drogi na tere nie Gminy i Miasta Nisko, miejscowości - Nisko, Wolina, Racławice.

Numer ogłoszenia: 280152 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja_przedmiar (zip)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Wyjaśnienia treści SIWZ 1 (04.09.2014r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 (05.09.2014r.)

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Kazanecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2014 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Duda-Wermińska
Ilość wyświetleń: 1287
05 września 2014 10:39 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2014 09:57 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 sierpnia 2014 14:32 Agnieszka Duda-Wermińska - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl