Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

niniejszym informuję o wyniku postępowania na zadanie pod nazwą: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Wybrano ofertę:

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

Partner:

MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 194, 37 – 420 Rudnik nad Sanem

Cena oferty brutto: 250 543,15 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Konsorcjum firm:

Lider – Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36 – 060 Głogów Małopolski

Partner:

MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o.,

 ul. Rzeszowska 194, 37 – 420 Rudnik nad Sanem

 (1)

  100,00

  100,00

1

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31

37 – 600 Lubaczów

 (2)

86,79

86,79

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

 

BURMISTRZ

mgr Julian Ozimek

 

 

Nisko dnia: 2013-07-24

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2013 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1657
24 lipca 2013 14:17 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.