Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.4.2013 na zadanie:Roboty remontowo – malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu.

ZO.I.341.4.2013                                                                            Nisko, dnia 11.07.2013 r.

 

 

 OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.4.2013  na zadanie:

Roboty remontowo – malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu.

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.4.2013  na zadanie:

Roboty remontowo – malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że zostało złożonych 9 ofert:

Streszczenie  porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

  Cena  ( wartośc)

  1

  ELKAMEN s. c.

  ul. Kołłątaja  3/74

  28 – 200 Staszów

49 896,51 zł

  2

    „DOM – BRUK”

     Grębów 1062

     39 – 410 Grębów

55 277,96 zł

  3

    „BCI Budownictwo”

     ul. Akacjowa 17

     23 – 300 Janów Lubelski

94 894,04 zł

  4

    Usługi Remontowo – Budowlane

    ul. Wałowa 63

    23 – 300 Janów Lubelski

89 651,19 zł

  5

   Usługi Budowlane

    Pan Arkadiusz Stępień

    ul. Piaskowa 1, Racławice

    37 – 400 Nisko

77 373,38 zł     

  6

    Zakład Produkcyjno – Handlowo - Usługowy

    „RE - MAT”

     Jeżowe 229

     37 – 430 Jeżowe

59 310,80 zł

  7

  HIS – POL s. c.

  Plac Akademii Miechocińskiej 1

  39 – 400 Tarnobrzeg

 

56 625,04 zł

 

  8

  Zakład Remontowo – Budowlany

    Jarocin 215

    37 – 405 Jarocin

63 983,12

  9

 ART. - DOL 

 Artur Dolot 

 39 - 321 Tuszyma 11

47 772,78 zł 

 

Wybrano ofertę :

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartośc)

   1

  ART. - DOL 

  Artur Dolot 

  39 - 321 Tuszyma 11

 47 772,78 zł 

 

      Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada korzystną cenę. Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent ani też żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.                

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2013 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1733
11 lipca 2013 14:12 Alicja Krawiec - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl