Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert - „Roboty remontowo malarskie - parter w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu”

WYNIK Z0.I.341.1.2012 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ul. Kościuszki 1 a , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8412-974

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Roboty remontowo – malarskie - parter           w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu.

Wybrano ofertę:

Zakład Remontowo – Budowlany ANDPOL

 Pan Andrzej Delekta 

 Sójkowa 45 B, 37 – 430 Jeżowe 

 Cena (koszt) - 31 881,38 zł                                                                                                          

Uzasadnienie wyboru:                                                                                                                    Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie złożonych ofert

L. p.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena (koszt)

1

Zakład Remontowo – Budowlany ANDPOL

 Pan Andrzej Delekta 

 Sójkowa 45 B, 37 – 430 Jeżowe      

 

31 881,38 zł      

2

Firma „ANIFA”    

Pni Anna Bąk

ul. Górskiego 8

37 – 450 Stalowa Wola

   

 

38 482,65 zł

3.

Zakład Remontowo –Budowlany „REMBUD”

 37 – 405 Jarocin 215

 

 

41 793,43

4.

Zakład Handlowo – Usługowy

Pan Kazimierz Szewczyk

 37 – 430 Jeżowe 382 A

      

37 942,73 zł         

5.

Zakład Produkcyjno – Remontowo – Handlowy

Pan Wiesław Szewczyk

 37 – 312 Łętownia Nr 342

    

33 956,08 zł        

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

Nisko, dnia 19 lipca 2012 r.

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lipca 2012 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1800
20 lipca 2012 10:20 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.