Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej na os. Malce III etap II. Obiekt II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Malce III etap II.

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej na os. Malce III etap II.

Obiekt II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Malce III etap II..

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz - sp j

37-400 Nisko

ul. Nowa 93

Cena oferty - 489 449.04 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz - sp j

ul. Nowa 93

37-400 Nisko

(2)

  100,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik

ul. Wąsacza 8

35-330 Rzeszów

(1)

  84,00

  84,00

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

 

Nisko dnia: 2012-06-26

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2012 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1496
26 czerwca 2012 09:53 Andrzej Ortylewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl