Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska

 OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska.

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Przemysłowa 8

Cena oferty - 753 331.90 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.

ul. Przemysłowa 8

37-450 Stalowa Wola

(3)

100,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego \"INŻDRÓG\" Sp z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

(7)

  96,00

  96,00

1

SKANSKA SA Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie

Rudna Mała 47

36-060 Głogów Małopolski

(6)

  95,00

  95,00

1

Przedsiębiorstwo \"MOLTER\" Sp z o.o.

Rudna Mała 47 B

36-060 Głogów Młp

(4)

  93,00

  93,00

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku SA

ul. Mickiewicza 79

37-300 Lezajsk

(2)

  88,00

  88,00

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp z o.o.

ul. Rejtana 6

35-310 Rzeszów

(1)

  85,00

  85,00

W toku postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca natomiast odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

5

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

Art. 89. ust.1 pkt 2

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie:

Wykonawca nie dołączył do oferty zestawienia materiałów. Zamawiający zgodnie z art. 87 st. 1 zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie oferty dotyczące zestawienia materiałów.

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści oferty w tym zakresie.

 

 

Nisko dnia: 2012-05-18

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2012 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1038
18 maja 2012 12:42 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 12:41 Andrzej Ortylewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl