Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2019:„Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa części budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole Podstawowej w Nowosielcu.


Termin składania ofert: 06.05.2019 r. godz. 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie + SIWZ + załączniki ZP.21 [10.72 MB]