Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.14.2019: „Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej”


Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Budowa drogi publicznej ul. Cichej w Nisku wraz z budową kanalizacji deszczowej".

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie, SIWZ, załączniki

 

INFORMACJA

Zmiana treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r.

- pytania i odpowiedzi

 

 

Zmiana treści SIWZ z dnia 15.03.2019 r.

- nowy przedmiar robótWyjaśnienie tresci SIWZ z dnia 19.03.2019 r.

- odpowiedzi do SIWZ

 


Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 22.03.2019 r. godz. 11:30

- bez zmianZałączniki:

Zmiana treści SIWZ ZP.14 z dnia 11.03.2019 [922.17 KB]
Zmiana treści SIWZ ZP.14 z dnia 15.03.2019 [1.08 MB]
Wyjaśnienia treści SIWZ ZP.14 z dnia 19.03.2019 [210.56 KB]