Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2017: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola


INFORMACJA


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.07.2017 r.

- pytania i odpowiedzi do SIWZ,

- zmiany w przedmiarach robót (w załączeniu przedmiary z naniesionymi zmianami - obowiązujące !!!)


Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 04.08.2017 r.

- pytania i odpowiedzi do SIWZ,


Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.08.2017 r.

- pytania i odpowiedzi do SIWZ,

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 11.08.2017 r. 

- pytania i odpowiedzi do SIWZ,

- nowy opis dla Foteli audytoryjnych 


 

Załączniki do postępowania:


01 ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

02 ARCHITEKTURA

03 KONSTRUKCJA

04 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

05  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

06 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

07 BRANŻA DROGOWA

08 INSTALACJE SANITARNE

09 BIOZ

Projekty techniczne

Przedmiary robót

SIWZ + Ogłoszenie + Załączniki ZP.33


 

 

Termin składania ofert został przedłużony do dnia: 18.08.2017 r. godz. 11:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.07.2017 [53.08 KB]
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 31.07.2017 [627.94 KB]
przedmiar N16 - 058 B z 31.07.2017 [183.08 KB]
przedmiar N17 - 033 B z 31.07.2017 [125.1 KB]
przedmiar N17 - 058A z 31.07.2017 [194.17 KB]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33 z dnia 04.08.2017 [54.19 KB]
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 33 z dnia 04.08.2017 [615.71 KB]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.08.2017 [470.18 KB]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33 z dnia 11.08.2017 [54.06 KB]
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 33 z dnia 11.08.2017 [568.34 KB]
Opis FOTELI audytoryjnych ZP.33 z dnia 11.08.2017 [207.68 KB]