Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Przetarg - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko

Numer ogłoszenia: 307026 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja (zip)


Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================