Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Przetarg - Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Racławicach –skatepark – naprawa nawierzchni.

Numer ogłoszenia: 177251 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja_tech_SST_przedmiar (zip)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Zmiana treści SIWZ 28.08.2014r.