Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Przetarg - Dostawa pomocy dydaktycznych,podręczników,materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do prowadzenia zajęc pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku -Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Mickiewicza 45, 37-400 Nisko, tel/fax 15 8411 002.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych, podręczników, materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”.

Załączniki:

Dokumentacja przetargowa [259.67 KB]
Informacja dodatkowa do przetargu (07.04.2014r.) [68.5 KB]