Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Gminy i Miasta Nisko etap I

Numer ogłoszenia: 92497 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (doc, 300 kB)

Dokumentacja przetargowa oraz SIWZ (zip, 0,93 MB)

Dokumentacja techniczna (zip, 64 MB)


Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem