Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

PRZETARG – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

PRZETARG – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

 

Numer ogłoszenia: 2013/S 031-049167

Zamawiający

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. Podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415520, faks 015 8415 630.

 

 

Uwaga

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

 

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 21.02.2013r.

 

Skorygowana umowa

 

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 26.02.2013r.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 1.03.2013r.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 11.03.2013r.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 15.03.2013r.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu [488.26 KB]
Dokumentacja przetargowa [7.06 MB]