Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Czwarty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz innych pomocydydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a

tel. 15 8412 974

e-mail zeas1@onet.eu

Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

Dokumentacja Cyfrowa Szkoła Nowosielec [211 KB]
Odpowiedż na pytanie [107.24 KB]
Oświadczenie wykonawcy [38.5 KB]
Odpowiedż na pytanie nr 2 [133.53 KB]