Aktualności - archiwum

III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań publicznych.

Termin składania ofert upływa 15 maja 2012r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „III Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2012 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 7),  lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko,  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Pobierz dokumentację (zip 540 kB)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2012 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1947
24 kwietnia 2012 15:18 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.