Aktualności - archiwum

Udostępnienie kanału technologicznego - od rzeki Barcówki do ulicy Długiej – drogi powiatowej w Nisku.

Informacja

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – zarządca dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko- na podstawie art. 39 ust. 6 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz 115 ze zmianami), informuję, że przygotowywane jest niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

Rozbudowa drogi publicznej- odcinka małej obwodnicy- od rzeki Barcówki do ulicy Długiej – drogi powiatowej w Nisku wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodniem i oświetleniem ulicznym.

 

W związku z powyższym przedsięwzięciem istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla w/w inwestycji drogowej.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że zgodnie z art 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji.

 Zgłoszenie w formie pisemnej należy kierować na adres Urzędu Gminy i Miasta w w Nisku

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

  1. zgodnie z art. 4 pkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
    1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
    2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. zgodnie z art.39 ust.6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, których zgłosi  zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom,
  3. zgodnie z art.39 ust.7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w ust.7a-7f niniejszej ustawy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy i Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2012 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1786
29 lutego 2012 14:57 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [kanaltechnologicznyulpiaskowa.pdf] do dokumentu.
29 lutego 2012 14:56 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.