Aktualności - archiwum

Zmiana profilu produkcji zakładu (z planowanego: zwiększenia produkcji kaloryferów i wprowadzenia produkcji części do motoryzacji na produkcję armatury sanitarnej”).

Nisko, dn. 16.11.2011 r.

OSK.6220.13.2011

 

 

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana profilu produkcji zakładu (z planowanego: zwiększenia produkcji kaloryferów i wprowadzenia produkcji części do motoryzacji na produkcję armatury sanitarnej”).

Inwestor: Armatoora S. A. , ul. Zakopiańska 72, 30 – 418 Kraków.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów dotyczących ww. sprawy, oraz zapoznać się z uzgodnieniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2011 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1420
16 listopada 2011 14:22 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.