Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych w niższej kwocie niż przez nie wnioskowana przed podpisaniem umowy muszą złożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 7), Plac Wolności 14, 37-400 Nisko.

 

Pobierz: