Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36

Nisko, dn. 14.11.2011 r. OSK.6220.16.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale sp

Wykonanie kładki pieszo jezdnej w ciągu ul. Małej w Nisku

Nisko, dnia 03.11.2011 r OSK. 6220.15.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Obwieszczenia RDOŚ - kanalizacja w Nisku, rejon ul. Gruntowej i Rzeszowskiej Bocznej I.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 października 2011r., znak: WOOŚ.4210.14.2011.AH-18, oraz Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 października 2011r., znak: WOOŚ.4210.14.2011.AH-19, dot. wydanej w dniu 26 października 2011r., decyzji, którą zmieniono decyzję...