Wybory ławników, urzędników wyborczych

Rekrutacja na urzędników wyborczych

W załączeniu informacja o naborze kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia należy składać do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu.

Termin składania zgłoszeń kandydatów z terenu właściwości tut. Delegatury upływa w czwartek 15 marca 2018 r. w godzinach pracy Delegatury 8.15 – 16.15, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia w wersji papierowej do Dyrektora Delegatury – a nie data stempla pocztowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 453
26 lutego 2018 14:36 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
26 lutego 2018 14:36 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [nabor_urzednik_wyborczy.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
26 lutego 2018 14:35 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)