Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Zarządzenie Nr 9/2019 z 16 stycznia 2019r w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowosielec.

Załączniki:

Treść Zarządzenia Nr 9/2019 z 16 stycznia 2019r w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Nowosielec. [375.79 KB]