Wybory Samorządowe

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Nisku o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nisku.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Nisku


o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nisku.
 Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych komitetów wyborczych podaje się do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Nisku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 21 października 2014 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku – Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko.


1. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w co najmniej jednym okręgu wyborczym na obszarze gminy


Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez PKW, oraz Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu.
Następnie w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach kartki zawierające:
- w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami(poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu),
- do drugiego pojemnika w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych do list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Nisku.


2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na terenie gminy


Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu i odbędzie się na zasadach wymienionych w pkt 1, z wykorzystaniem numerów bezpośrednio następujących po numerach przyznanych w pierwszym losowaniu.
3. Losowania dokonują dwie osoby - członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytane przez losujące osoby.
Wyjęte z kopert kartki z numerami i nazwami komitetów będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.


Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
                w Nisku
          Małgorzata Jakubów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2014 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 969
21 października 2014 08:47 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
21 października 2014 08:47 (Maria Kopeć) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)