Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2016

 

Deklaracja wraz z załącznikiem na podatek od środków transportowych: