Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu Nr 428/2018 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nisku w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza.

Załączniki:

Treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu Nr 428/2018 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nisku w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018r. i burmistrza wybranego w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018r. [1.33 MB]