Zaproszenia na Sesje RM (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Nisku - 29 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę XVII Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011r /czw

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Nisku - 24.11.2011

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę XVI Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2011r /czwartek/, godz. 1300 w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Porządek...

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Nisku - 27.10.2011r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz § 54 Statutu Gminy Nisko – z w o ł u j ę XV Sesję Rady Miejskiej VI kadencji w Nisku. Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2011r /czwartek/, godz. 1300