Gmina i Miasto Nisko

Protokoły Sesji RM zobacz archiwum »

Protokół posiedzenia XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 13 sierpnia 2019r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
  Zobacz wynik głosowania

 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie oraz dzieci młodsze, zatrudnionych w przedszkolach, przedszkolach znajdujących się w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko
  Zobacz wynik głosowania

 6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
  Zobacz wynik głosowania

 7. Przyjęcie protokołów sesji z 11.04.2019r, 09.05.2019r i 18.06.2019r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Ryniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Słoboda
Ilość wyświetleń: 22
14 sierpnia 2019 11:35 Łukasz Słoboda - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2019 11:34 Łukasz Słoboda - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl