Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 28 grudnia 2018r.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Nisku – S. Jaskota.

 

3. Sprawdzenie listy obecności.
Zobacz listę

 

4. Przyjęcie porządku obrad.
Zobacz wynik głosowania

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
Zobacz wynik głosowania

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających.
Zobacz wynik głosowania

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany Statutu Gminy i Miasta Nisko.
Zobacz wynik głosowania

 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku - Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
Zobacz wynik głosowania

 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej w Nisku - Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.
Zobacz wynik głosowania

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nisku na rok 2019r.
Zobacz wynik głosowania

 

11. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

 

12. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Kopeć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 502
18 grudnia 2019 14:03 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2019 07:37 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
14 marca 2019 07:36 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [28122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)