Protokoły Sesji RM

Protokół posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie listy obecności.
  Zobacz listę

 3. Wniosek o zmianę porządku obrad,

 4. Przyjęcie porządku obrad.
  Zobacz wynik głosowania

 5. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29.11.2018r.
  Zobacz wynik głosowania

 6. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2019r wraz z uzasadnieniem Burmistrza.

 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 9. Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026.
  Zobacz wynik głosowania

 11. Podjęcie uchwały budżetowej na 2019r.
  Zobacz wynik głosowania

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
  Zobacz wynik głosowania

 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego „Pomoc dzieciom w zakresie dożywiania w Gminie i Mieście Nisko” na lata 2019-2023”.
  Zobacz wynik głosowania

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2019.
  Zobacz wynik głosowania

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  Zobacz wynik głosowania

 16. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Kopeć
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 410
18 grudnia 2019 14:07 (Katarzyna Dubiel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2019 12:06 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
22 lutego 2019 12:04 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [p_r_o_t_o_k_o_l___nr_iii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)