Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Protokół posiedzenia V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 16 stycznia 2019r.

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji.

 

2.    Sprawdzenie listy obecności.
Zobacz listę

 

3.    Przedstawienie porządku obrad.

 

4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadań własnych Gminy i Miasta Nisko w zakresie przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu tej gminy.
Zobacz wynik głosowania

 

5.    Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki:

Treść Protokołu Nr V/19 z sesji Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 stycznia 2019r. [485.41 KB]