Protokoły Sesji RM (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie po punkcie 4 punktó

Protokół posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie punktów w brzmieniu: -Przedyskutowani

Protokół posiedzenia XVIII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 26 listopada 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie po pkt 10 punkt&oa

Protokół posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 października 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku obrad XVII

Protokół posiedzenia XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 15 października 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Zobacz wynik głosowania Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu

Protokół posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 września 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko za rok szkolny 2018/2019. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku

Protokół posiedzenia XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 12 września 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Wniosek o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pn. Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej.

Protokół posiedzenia XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 13 sierpnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad.

Protokół posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 lipca 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wiel

Protokół posiedzenia XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 11 lipca 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/80/2019 Rady Miejskiej