Protokoły Sesji RM (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 28 grudnia 2018r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Nisku – S. Jaskota. 3. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 4. Przyjęcie porządku obrad. Zobacz wynik głosowania

Protokół posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Wniosek o zmianę porządku obrad, Przyjęcie porządku obrad.

Protokół posiedzenia LII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Protokół posiedzenia LII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej LI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 19 lipca 2018 r.

Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej LI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 19 lipca 2018 r.

Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej XLIX Sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Nisku odbytej w dniu 24 maja 2018 r.

Protokół posiedzenia Nadzwyczajnej XLIX Sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Nisku odbytej w dniu 24 maja 2018 r.

Protokół posiedzenia XLVIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Nisku odbytej w dniu 7 maja 2018 r.

Protokół posiedzenia XLVIII sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Nisku odbytej w dniu 7 maja 2018 r.