Protokoły Sesji RM (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół XVI sesji Rady Miejskiej w Nisku - 24.11.2011r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/11 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 24 listopada 2011r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Protokół XV Sesji RM w Nisku z dnia 27 października 2011r.

P R O T O K Ó Ł Nr XV/11 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2011r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Protokół XIV sesji Rady Miejskiej w Nisku - 28 września 2011r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/11 sesji Rady Miejskiej w Nisku, odbytej w dniu 28 września 2011r w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. XIV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Rady –Waldemar Ślusarczyk. Przywitał przybyłych na posiedzenie: Z-cę Burmistrza – T. Sułkowską, Skarbnika- T. Dziewę, Dyrektor Sanepidu...