Akty prawne

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Ś

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), po wprowadzonych aktualizacjach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 745
14 sierpnia 2018 13:22 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
14 sierpnia 2018 13:21 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_li_403_18.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 12:59 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.