Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Uchwała Nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Załączniki:

Treść Uchwały Nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprtawniajacego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 [294.51 KB]