Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Uchwała Nr LIV/443/18 z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku.

Załączniki:

Treść Uchwały Nr LIV/443/18 z dnia 15 października 2018 r. o zmainie uchwały zmieniajacej uchwałę Nr XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nisku. [329.58 KB]