Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Uchwała Nr XLI/339/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Zobacz treść uchwały [286.64 KB]