Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Uchwała Nr XXXVII/297/13 z 11 lipca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/237/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko.

Załączniki:

Treść Uchwały Nr XXXVII/297/13 z 11 lipca 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/237/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nisko. [95.46 KB]