Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Uchwała Nr XXVIII/236/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Załączniki:

Treść uchwały Nr XXVIII/236/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 grudnia 2012r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. [163.79 KB]