Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.37.2019: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Nisku od km 0+008,50 do km 0+196,50.


Termin skladania ofert: 27.08.2019 r. godz. 11:30


INFORMACJA 

 Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14-08-2019


Załączniki:

Ogłoszenie + SIWZ + załączniki ZP.37 / 2019 [8.59 MB]
Wyjasnienia tresci SIWZ [364.77 KB]