Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 39/2020 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul. Wesołej

Nisko, 14.09.2020r.

 

PPB.6733.31.2020.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 


 

        Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.07.2020r (data wpływu 16.07.2020r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Grzegorz Adamczyk, została wydana decyzja Nr 39/2020 znak PPB.6733.31.2020 z dnia 14.09.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 2700, 2696, 2689/11, 2695/1 położonych w miejscowości Nisko gm. Nisko- ul. Wesoła.

 

 

         Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7:30- 15:30 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2020 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 62
14 września 2020 13:56 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 września 2020 13:55 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)