Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o ciśnieniu nominalnym Pnom=6,3 MPa w I klasie lokalizacji o łącznej długości około 35000 mb wraz z odgałęzieniami, na odcinku Kopki – Stalowa Wola oraz likwidacji istniejącego gazociągu”.

Nisko, dnia 18.08.2014 r.

OSK.6220.12.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 06.08.2014 r., na wniosek Inwestora –Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 A, 33 – 100 Tarnów, w którego imieniu działa Pan Rafał Lechowski, ul. Mieszka I 48/50, 35 – 303 Rzeszów – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 o ciśnieniu nominalnym Pnom=6,3 MPa w I klasie lokalizacji o łącznej długości około 35000 mb wraz z odgałęzieniami, na odcinku Kopki – Stalowa Wola oraz likwidacji istniejącego gazociągu”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 1297, 1298, 1300, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308/1, 1308/2, 1305, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/2, 1314/1, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1333, 1334, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1342/4, 1344/10, 1344/9, 1344/8, 1344/6, 1346, 1344/7, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/12, 1357/13, 1357/2, 1357/3, 1380, 1381, 1382/3, 1382/4, 1384/4, 1384/5, 1385, 1384/7, 1389/2, 1389/1, 1391, 1394, 1395, 1398, 1397, 1400, 1402, 1403/2, 1404/1, 1405/1, 1408, 1412, 1414, 1416, 1418, 1421/2, 1419, 1424, 1426, 1427, 1428/1, 1429, 1430, 1431, 1433, 1432, 1434, położonych w Racławicach

oraz

3265/3, 3265/4, 7601, 7602, 3289/4, 3264/1, 3290, 3291, 3292, 3294/1, 3288/22, 3299/1, 3299/3, 3300, 3302/3, 3306, 3307, 3308, 1427/9, 3132, 3131, 3129, 3128, 3784/24, 3130, 3311, 3312, 3313/3, 3133, 3313/9, 3318/1, 3134, 3135, 3262/1, 3136, 3137, 3138, 3139/3, 3139/4, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144/2, 3144/1, 3144/4, 3144/3, 3145/3, 3145/1, 3145/2, 3146/2, 3146/3, 3146/4, 3147/2, 3148, 3149/3, 3149/2, 3149/4, 3150, 3151, 3152, 3153/9, 3153/10, 3153/11, 3156, 3157/1, 3158/2, 3159, 3160/1, 3161, 3162, 3163/2, 3164, 3166/1, 3166/2, 3167/1, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3185/7, 3185/8, 3186, 3187/2, 3190/3, 3191/2, 3194/2, 3195/3, 3196/4, 3197/1, 3199/5, 3199/6, 3200, 3202/1, 3203/3, 3204, 3205/1, 3206/1, 3206/2, 3207/2, 3207/1, 3209, 3210/10, 3210/11, 3210/12, 3212/1, 3213/7, 3213/8, 3213/6, 3218/4, 3217, 3220/1, 3221/9, 3221/10, 3222, 3223, 3224/7, 3225/2, 3226, 3228, 3229/4, 3231/5, 3230/5, 3231/6, 3230/6, 3232/3, 3232/1, 3233, 3234/3, 3235/7, 3235/8, 3237/5, 3237/6, 3238/6, 3237/7, 3238/5, 3243/5, 3244/3, 3245, 3248, 3249, 3250/7, 3250/6, 3250/5, 3250/2, 3253, 3254, 3255, 3256/2, 3256/1, 3257/2, 3257/1, 3258, 3259, 3260, 3261, 8011, 3818/4, 3819/2, 3820/3, 3821/2, 3822/2, 3824/2, 3824/6, 3827/2, 3828/2, 3833/2, 3834, 3833/7, 3833/3, 3833/4, 3833/5, 3824/3, 3824/4, 3829/2, 3832/1, 3835, 3837, 3840/2, 3841, 3844/3, 3845/1, 3845/2, 3846, 3850/4, 3850/5, 3852/5, 3853, 3856, 3857/2, 3858/2, 3861/3, 3865, 3866/1, 3866/2, 3867/1, 3867/2, 3868, 3873/1, 3871/3, 3874/2, 3876, 3880, 3881/4, 3885, 3886/1, 3888/6, 3888/7, 3889/1, 3890/1, 3892, 3891/2, 3893, 3894, 3895, 3898/1, 3899, 3902/3, 3903/1, 3904/2, 3908/1, 3909, 3910/4, 3911/4, 3913/4, 3912/1, 3912/2, 3915/2, 3916/4, 3919/2, 3919/1, 3916/1, 3937/2, 3937/1, 3937/4, 3937/3, 3930/2, 3930/1, 3938/1, 3916/2, 3940, 3946, 3947/1, 3948/21, 3957/1, 3958/12, 3959/8, 3963/9, 3964/7, 3958/13, 3959/9, 3963/10, 3964/8, 3966/5, 3966/6, 3967/5, 3967/6, 3970/5, 3971/5, 3971/7, 3971/6, 3974/1, 3974/13, 3975/7, 3970/6, 3971/8, 3974/12, 3974/14, 3975/9, 3976/8 3975/8, 3980/9, 3979/10, 3980/11, 3975/10, 3976/9, 3979/11, 3982/9, 3981/9, 3980/12, 3990/7, 3980/10, 3990/6, 3982/8, 3981/8, 3982/1, 3990/8, 3981/10, 3982/10, 3980/13, 3990/5, 3991/8, 3991/10, 3991/11, 3991/12, 3991/13, 3991/14, 3991/15, 3991/2, 3997/15, 3998/14, 3997/3, 3998/3, 3991,13, 3991/14, 3997/8, 3998/8, 4004/10, 4006/12, 4008/11, 4008/16, 4047/7, 4005/4, 4004/3, 4004/4, 4005/1, 4005/5, 4006/6, 4006/4, 4008/3, 4008/17, 4008/18, 4430/1, 4430/2, 4430/6, 4430/7, 4430/4, 4431/1, 4431/2, 4431/5, 4431/6, 4431/4, 4429/4, 4428/2, 4432/6, 4432/2, 4435/4, 4436/3, 4432/1, 4435/5, 4435/3, 4436/5, 4441/2, 4440/1, 4442/2, 4443/4, 5676/3, 4443/3, 4445/1, 4446/1, 4447/1, 4448/2, 4449/1, 4450/1, 4453, 4454, 4457/2, 4457/1, 4455, 4458/4, 4458/3, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465/3, 4465/4, 4466/2, 4466/1, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4474, 4516/2, 4518/5, 4517/1, 4517/2, 4518/2, 4517/6, 4518/4, 4520/5, 4520/6, 4520/3, 4521/5, 4521/4, 4513, 4514, 4515, 4516/1, 6886 4517/4, 4518/6, 4520/7, 4518/8, 4520/9, 4521/3, 4522, 4521/2, 4518/7, 4523/1, 4532/2, 4524/2, 4525, 4526, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4534, 4533, 4535, 4536, 4537, 4538/2, 4539, 4540/3, 4542, 4650, 4653/8, 4656/1, 4657, 4664, 4668, 4669, 4677, 4678, 4679, 4680, 4683, 4684/3, 4685, 4686, 4687/1, 4689, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112/1, 5112/2, 5112/3, 5113/1, 5113/2, 5113/3, 5113/4, 5113/6, 5113/5, 5114/1, 5114/2, 5115/1, 5102/5, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120/2, 5120/1, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5130/2, 5131, 5129, 5102/5, 5205, 5206, 5169/6, 5207, 5208, 5209, 5210, 5229, 5231/2, 5230/2, 5231/6, 5232/2, 5233/2, 5233/3, 5234/2, 5234/3, 5234/4, 5236, 5237, 5239, 5240, 5235/1, 5241/1, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252/3, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5269/2, 5270/2, 5270/3, 5277, 5278, 5279, 5280/1, 5281, 5284, 5285/2, 5285/1, 5287/1, 5287/2, 5288/1, 5288/2, 5291/1, 5292, 5293/9, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302/1, 5302/2, 5303, 5305, 5306/2, 5306/1, 5307, 5308, 5309, 5312, 5313/1, 5310 położonych w Nisku.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2014 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1944
25 sierpnia 2014 09:11 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)