Aktualności

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Nisko, dn. 28.04.2014 r.

OSK.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

 

W dniu 31.03.2014 r. do tutejszego Urzędu Gminy i Miasta w Nisku wpłynęło pismo Pana Marka Bogacza, dotyczące ponownego przeanalizowania przebiegu drogi dojazdowej do planowanego osiedla domów jednorodzinnych w Racławicach. W przedmiotowej sprawie stanowisko zajęli: Inwestor - Pan Eugeniusz Luboch (pismo z dnia 17.04.2014 r.) oraz Pan Krystian Kiełbowicz (pismo z dnia 19.04.2014 r.), właściciel działki ewid. nr 363, położonej w Racławicach.

Informuję strony postępowania, że z ww. pismami można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14), w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2014 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1450
30 kwietnia 2014 13:00 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)