Aktualności

Informacja Burmistrza n.t .zatwierdzenia mpzp w rejonie Nowosielca

PPB.6721.1. 35. 2012                                        10 kwietnia 2014r

  INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie cmentarza w Nowosielcu gm. Nisko

 Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości że:

1. została podjęta Uchwała Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu (ogł. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2014r. Poz.1017- data wejścia w życie 3 kwietnia 2014r.)

2.z treścią i ząłącznikami do uchwały, o której mowa w pkt 1, a także z uzasadnieniem i podsumowaniem tego dokumentu wynikającym odpowiednio z art.42 pkt 2 i 55 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. powołanej na wstępie, można się zapoznać:

- w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrznnego i Budownictwa (pokój 23, I piętro) w dniach pracy urzędu

- na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko (www.nisko.pl) w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2014 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 7474
11 kwietnia 2014 08:40 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)