Aktualności

ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

 

I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2897/3 i 2899/6 o pow. łącznej 0.1099 ha położonej w Nisku przy ul. Podoficerskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzone są księgi wieczyste odpowiednio nr: TB1N/00003798/7 i TB1N/00067355/6. Działki nr 2897/3 i 2899/6 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 219 800,00 zł, słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 43 960,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

2. Działka nr 2594/51 o pow. 0.0748 ha cena wywoławcza 36 780,00 zł wadium 7 356,00 zł

3. Działka nr 2594/52 o pow. 0.0892 ha cena wywoławcza 43 860,00 zł wadium 8 772,00 zł

Działki wymienione w pozycjach 2 i 3 położone są w Nisku na osiedlu Moskale przy ul. Leśnej, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00035832/1. Działki wymienione w pozycjach 2 i 3 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

III PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 5140/179 i 5140/180 o pow. łącznej 0.1671 ha położonej w Nisku przy ul. H. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032296/0. Działki nr 5140/179 i 5140/180 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 5140/179 i 5140/180 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalno - usługowo - handlowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 800,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 19 160,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

5. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 4006/12 i 4008/11 o pow. łącznej 0.1348 ha położonej w Nisku przy ul. Rzeszowskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032666/5. Działki nr 4006/12 i 4008/11 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 4006/12 i 4008/11 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez działki 4006/12 i 4008/11 przebiega linia gazowa gA-300 i urządzenia przesyłowe gazociągu relacji Żołynia-Stalowa Wola. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 390,00 zł, słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9 278,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT. Okazanie granic odbędzie się na koszt nabywcy.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

6. Działka nr 441/69 o pow. 0,1184 ha cena wywoławcza 59 200,00 zł wadium 11 840,00 zł.

7. Działka nr 441/70 o pow. 0,0866 ha cena wywoławcza 43 300,00 zł wadium 8 660,00 zł.

8. Działka nr 441/87 o pow. 0,1135 ha cena wywoławcza 56 750,00 zł wadium 11 350,00 zł.

Działki wymienione w pozycjach 6-8 ogłoszenia położone są w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00042514/8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedla Malce III w Nisku" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

9. Działka nr 5170/10 o pow. 0.1054 ha cena wywoławcza 42 582,00 zł wadium 8 516,00 zł

10. Działka nr 5170/11 o pow. 0.1049 ha cena wywoławcza 42 380,00 zł wadium 8 476,00 zł

11. Działka nr 5170/12 o pow. 0.1026 ha cena wywoławcza 41 450,00 zł wadium 8 290,00 zł

12. Działka nr 5170/13 o pow. 0.0980 ha cena wywoławcza 39 592,00 zł wadium 7 918,00 zł

 

Działki wymienione w pozycjach 9-12 położone są w Nisku przy ul. Polskiego Sierpnia, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00035832/1. Działki wymienione w pozycjach 9 -12 nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w działek wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

VI PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

13. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 441/49 o pow. 0.1548 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 900,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych). Wadium 18 580,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Działka nr 441/49 położona jest w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowi własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00042514/8. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Malce III w Nisku działka nr 441/49 przeznaczona jest pod usługi publiczne i komercyjne. Działka nr 441/49 posiada ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z położenia w sąsiedztwie terenów i obiektów będących pod ochroną konserwatora zabytków.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

14. Działka nr 441/54 o pow. 0,1464 ha cena wywoławcza 73 200,00 zł wadium 14 640,00 zł.

15. Działka nr 441/61 o pow. 0,1422 ha cena wywoławcza 71 100,00 zł wadium 14 220,00 zł.

 

Działki wymienione w pozycjach 14-15 ogłoszenia położone są w Nisku przy ul. Sopockiej, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00042514/8. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedla Malce III w Nisku" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

16. Działka nr 7256 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

17. Działka nr 7281 o pow. 0.0943 ha cena wywoławcza 37 720,00 zł wadium 7 544,00 zł

18. Działka nr 7282 o pow. 0.0892 ha cena wywoławcza 35 680,00 zł wadium 7 136,00 zł

19. Działka nr 7283 o pow. 0.0902 ha cena wywoławcza 36 080,00 zł wadium 7 216,00 zł

20. Działka nr 7287 o pow. 0.0939 ha cena wywoławcza 37 560,00 zł wadium 7 512,00 zł

21. Działka nr 7303 o pow. 0.1120 ha cena wywoławcza 44 800,00 zł wadium 8 960,00 zł

 

Działki wymienione w pozycji 16-21 położone są na osiedlu Grądy w Nisku, stanowią własność Gminy Nisko dla których przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032296/0. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Podwolina II" przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Kwoty osiągnięte w przetargach zostaną powiększone o należny podatek VAT.

 

Informacje dotyczące przetargów:

1. Przetargi odbędą się w dniu 9 kwietnia 2014r w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14.

2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie:

poz. 1 - 12 - godz. 1000-1200

poz. 13 - 21 - godz. 1200-1300

3.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych w pozycjach nr 1-3 upłynął w dniu 14 listopada 2013r, w stosunku do działek w pozycjach 4 i 5 upłynął w dniu 18 kwietnia 2013r, w stosunku do działek w pozycjach 6-8 i 13-21 upłynął w dniu 02.02.2012r, w stosunku do działek wymienionych w pozycjach 9-12 upłynął w dniu 17 stycznia 2013r,

4. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania, za wyjątkiem urządzeń znajdujących się na działkach nr 4006/12 i 4008/11 opisanych w pkt.5 ogłoszenia dotyczącym tych działek.

5. Drugie przetargi na działki wymienione w pozycjach 4 - 12 ogłoszenia odbyły się w dniu 16 października 2013r, piąte przetargi na działki wymienione w pozycjach 13 do 21 ogłoszenia odbyły się w dniu 16 października 2013r.

6. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2014r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

-dowodu wniesienia wadium,

-dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 8, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

9. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego.

13. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku./pok. nr.2-4/ tel.15 8415 653, 15 8415-652 i 15 8415-651 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargach opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko oraz pod adresem bip.nisko.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.03.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2014 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 2000
04 marca 2014 13:36 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)