Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu na i w rejonie ulic: Gozdowa, Stara Leśna, Mickiewicza, Sosnowa, Kopernika, Zielona, Kolonia, Błonie, Kręta, Starowiejska, Akacjowa

Nisko, 21 lutego 2014r.

PPB.6733.1.45.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

      Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego działa Pan Zbigniew KuzioraPrzewodniczący Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. W Nisku,została wydana decyzja Nr 3/2014 znak PPB.6733.1.45.2013 z dnia 21.02.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowowybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach) w Zarzeczu gm. Nisko na działkach o nr ew.: 949/2, 950, 951/8, 988/7, 1057, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1410, 1422/3, 1408/2, 1609, 1612, 1772/2, 1776, 1785/1, 1785/2, 1858, 1864/2, 1865, 1869, 1948/5, 1948/6, 1956/4, 1956/5, 1956/6, 1956/8, 2053, 1958, 1964/2, 1999/3, 2000, 2015/1, 2054, 2055/1, 2055/2, 2055/3, 2073, 2074, 2077, 2088, 2184/4, 2350/2, 2493/2, 2494/1, 2494/2, 2495, 2496/1, 2500, 2504, 2547, 2558, 2559/6, 2559/7, 2559/8, 2559/11, 2569/10, 2598/1, 2655/10, 2655/13, 2651/2, 2969/1, 2969/2, 4002/2, 4002/6, 4002/8, 1997/12, 1949/3.

           Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2014 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1312
21 lutego 2014 13:20 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)