Aktualności

Informacja Burmistrza n.t . mpzp w rejonie Nowosielca

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630

http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl

 

PPB.6721.1. 2012                                                                                   30 grudnia 2013r

  OŚWIADCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Oświadczam, że do wyłożonego w okresie od 8 listopada do 5 grudnia 2013 roku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono w obowiązującym terminie uwag - tj. do dnia 20 grudnia 2013 roku, o których mowa w art.17 pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. 12.06.2012 r., poz.647)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2014 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1352
12 lutego 2014 12:25 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)