Aktualności

Ogłoszenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Nisko, dn. 23.12.2013 r.

OSK.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Zawiadamiam strony postępowania, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 06.08.2013 r. znak: SKO-402/E/882/2013, uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Nisko oraz nakazującą ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”, Inwestor przedłożył do tutejszego Urzędu uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje, które decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Przedłożone dokumenty zostały przesłane do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku. Po zajęciu stanowiska przez organy opiniujące, tj. RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Nisku poinformujemy Państwa oddzielnym pismem.

W związku z powyższym informuję, że z dokumentami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko, w pokoju nr 12, w dniach pracy Urzędu.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2014 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1438
03 stycznia 2014 12:12 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)