Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postepowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

PPB.6733.1.37.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO

z dnia 26 sierpnia 2013 r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowejW nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – (jednolity tekst Dz.U.2013.267)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej śr./ciśn. z przyłączami w rejonie ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kopernika, Kręta i Krótka w Nisku– II etap na terenie działek stanowiących własność osób fizycznych i prawnych o nr ew.: 880, 1743/1, 1744/2, 1747, 1953/1, 1957, 1958/1, 1958/2, 1960/5, 1962, 1963, 1964/3, 1964/4, 1965/3, 1966/1, 1967/1, 1968/2, 1969/1, 1972, 1974/4, 1974/5, 1975/4, 1975/5, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2007/1, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2016/3, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2018/2, 2018/3, 2020, 2021, 2024/1, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033/9, 2034/7, 2034/10, 2034/12, 2034/13, 2035/4, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2049, 2050, 2051, 2052/4, 2052/5, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2054/2, 2055/2, 2056, 2057/1, 2057/3, 2057/4, 2057/5, 2058, 2059/4, 2059/5, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064/3, 2064/5, 2064/8, 2064/9, 2064/10, 2065/2, 2065/3, 2066, 2252, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2304/1, 2305, 2309, 2312/3, 2317/14, 2318, 2319. położonych w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie

następujące osoby w kolejności jak niżej:

1.spadkobierców zmarłej Goduli Heleny (Józef, Anna) współwłaścicielki nieruchomości nr ew. 1992 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

2.spadkobierców zmarłegoKowal Franciszka (Andrzej) samoistnego posiadacza nieruchomości nr ew. 2062 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

3.spadkobierców zmarłego Bis Władysława (Józef, Katarzyna) współwłaściciela nieruchomości nr ew.2302 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

4.spadkobierców zmarłego Lipka Bogusława (Władysław, Genowefa) współwłaściciela nieruchomości nr ew.2026 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

5.spadkobierców zmarłego Olak Stanisława (Jan, Karolina) współwłaściciela nieruchomości nr ew.1958/1, 1958/2 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

6.spadkobierców zmarłej Olak Ireny (Alojzy,Jadwiga) współwłaścicielki nieruchomości nr ew.1958/1, 1958/2 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

7.spadkobierców zmarłego Jagiełło Mirosława (Wojciech, Teresa)) właściciela nieruchomości nr ew. 1966/1 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

8.spadkobierców zmarłej Sobiło Krystyny (Józef, Zofia) współwłaścicielki nieruchomości nr ew. 1990 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

9.spadkobierców zmarłego Sobiło Juliana (Franciszek, Wiktoria) współwłaściciela nieruchomości nr ew. 1990 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

10.spadkobierców zmarłego Kruk Mieczysława (Piotr, Anna) właścicielka nieruchomości nr ew. 2049 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

11.spadkobierców zmarłego Siuta Andrzeja (Kazimierz, Aniela) wspólwłaściciela nieruchomości nr ew. 2027 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

12.spadkobierców zmarłej Tomczyk Zofii (Jan, Ludwika) wspólwłaścicielki nieruchomości nr ew. 2066 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

13.spadkobierców zmarłego Sęk Stefana (Franciszek, Maria) współwłaściciela nieruchomości nr ew. 2047/2 położonej w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu 15 8415 645, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.Z up. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 Zastępca Burmistrza mgr Teresa Sułkowska

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko

-w sąsiedztwie terenu inwestycji

-na stronie internetowej organu: www.nisko.pl


Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2013 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1058
26 sierpnia 2013 13:11 Monika Biało-Gajda - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2013 13:00 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl